Kolmannes Euroopan kristitystä väestöstä kuoli mustaan surmaan. Mutta Euroopan juutalaisista vain aniharva. Toisin kuin valtaväestö, he näkivät vaivaa pitääkseen rotat erossa ihmisruuasta. Ihan vain siksi että Sana ilmoittaa ne saastaisiksi. Mikä heidät siis pelasti? Sana. Memra. Jeshua. Messias, Elohimin elävä, voimallinen, uskottu ja todeksi eletty Sana.

"Miksi te sanotte minulle; herra, herra, ettekä tee mitä minä sanon?" (Luuk.6)

Toinen esimerkki: Uskonnollisten juutalaisten keskuudessa ei esiinny juuri lainkaan kohdunkaulan syöpää. Asuinpaikka ei ratkaise. Kaikkialla maailmassa kyseinen syöpä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Mutta ei uskovien juutalaisten keskuudessa. Jotakin he tekevät taas toisin. 

Sanassa on muutama käsky, jotka pelastavat heidät tältä sairaudelta. Kristityt lukevat samaa Raamattua, mutta tottelevat vain yhtä näistä käskyistä. Tämän yhdenkin käskyn ansiosta uskovilla kristityillä on paljon pienempi syöpäriski kuin ei-uskovilla kristityillä (jotka eivät siis sitä yhtäkään tottele). Mutta silti terveimmilläkin kristityillä riski on paljon suurempi kuin juutalaisilla keskimäärin. Ja hurjan paljon suurempi kuin uskovilla juutalaisilla!

Taaskin Sana pelastaa, konkreettisesti, ne jotka uskovat Sanan - eli siis suomeksi: ne jotka tottelevat Sanaa.

Näännytään siis nälkään katetun pöydän äärellä. Uskonto ei salli syödä kuin pari Paavalin jaetta. Muu olisi lakihenkistä.

Mitkä ne käskyt sitten ovat? Miesten ympärileikkaus, aviouskollisuus (myös ennen avioliittoa), sekä seitsemän päivän seksikielto kuukautisten alusta lukien. Ai kauheeta, nyt meni lakihenkiseksi. 

1) Ympärileikkaus ei liity sielun pelastukseen. Sensijaan se säästää maailmanlaajuisesti paljon ihmishenkiä. Paitsi että se laskee miesten puolisoiden syöpäriskiä, se laskee myös HIV tartunnan riskiä (ei uskovilla heteromiehillä) 60 prosenttia. Puhumattakaan herpeksestä, hiivasta ja kymmenistä muista pöpöistä. Teoriassa, yksikin vakavampi uusi pöpö voisi tappaa maailmasta kaikki ympärileikkaamattomat miehet (kaksi kolmasosaa) ja jättää henkiin vain ympärileikatut (kolmasosa väestöstä).

2) Aviouskollisuus - sisältäen myös puhtaan nuoruuden - on tutkijoiden mukaan tehokkain suoja kyseistä syöpää vastaan. Ihmistä ei ole suunniteltu kestämään monien eri kumppanien bakteerikantaa. Tätä kuudetta käskyä (uskovat) kristityt ovat opettaneet, ihan siinä missä juutalaisetkin.

3) Seitsemän päivän seksikielto kuukautisten alusta lukien on yhtä paljon Herran käsky kuin "älä varasta". Miksi kristityt eivät opeta tätä käskyä? Joka tapauksessa tämä on ainoa selittävä tekijä miksi uskonnollisella ja ei-uskonnollisella juutalaisella on eri syöpäriski. Uskovien eduksi. Tämän käskyn totteleminen on viimeinen niitti joka laskee kyseisen syöpäriskin käytännössä nollaan.

Käskyissä on useimmiten kysymys tästä elämästä. Terveydestä, rauhasta, rahasta, siunauksista. Kristinoppi on "hengellistänyt" Sanan, irrottanut Hänet tästä konkreettisesta maailmasta jonnekin pilvien päälle. Hänen ei anneta tulla lihaksi, eli avuksi oikeaan elämään.

Jeshua itse aloitti työnsä ruohonjuuritasolta, ja jatkaa edelleen siellä. Häntä kiinnostaa ihmisen kärsimys, ei oppiriidat. Hän sanoo että ellette kuule (tottele) minua maallisissa asioissa, miten sitten kuulisitte (tottelisitte) minua taivaallisissa asioissa. Ihminen on rakennettu siten, hän pyörii näkyvästä näkymättömään päin. Aineen maailmassa tehty valinta muuttaa hengen todellisuutta.

On hyvä tietää jotain pimeyden uskonnoista. Niissä nähdään paljon vaivaa että saataisiin rikottua joka ainoa Tooran käsky. Miksi näin olisi, ellei käytännön teoissa olisi voimaa?

Esim shamanismissa uhriporo on ehdottomasti kuristettava hengiltä. Verta ei lasketa pois, sen on jäätävä lihaan joka syödään. Näin ihan siksi että Herran käsky kieltää syömästä verta. Veren syöminen on siis otollinen uhri pimeydelle. Se on kapinaa. Teko antaa vastalahjana "voimaa" ihmiselle. Häneltä jää vain huomaamatta että veren syömättä jättäminen antaisi paljon suuremman voiman. Hän menee valheen ansaan.

Ulkonaisilla asioilla on väliä. Pienillä teoilla liikutellaan koko orkesteria.

"Tottelemattomuus on taikuuden syntiä." Raamattu on suurin taikuuden käsikirja. Siinä on täysi välinearsenaali sekä pimeyden että valkeuden palvelemiseen. Miten uskovalla olisi varaa ignoorata tämä tarjottu varustus.

Pimeys tuntee tarkasti Tooran käskyt ja puskee tietämättömiä rikkomaan niitä. Ellei tunne käskyjä, ei arvaa mikä henki milloinkin houkuttaa. Miten voi antautua oikean Herran johtoon, ellei tunne Hänen ohjeitaan?

Uskonto joka mielivaltaisesti poistelee käskyjä, edistää siltä osin pimeyttä.

Näitä poistettuja käskyjä ovat esim sapatti, kolme vuotuista juhlaa, puhtaiden lihojen erottaminen saastaisista, jne. Nämä ovat vain jäävuoren huippu, kyse on kahdesta eri maailmankuvasta. Herran ohjeet nähdään joko leipänä tai kivenä, Sana on joko siunaus tai kirous. Jokainen joutuu itse päättämään.

Joka kerta kun ihminen syö epäpuhdasta eläintä hän itse asiassa uhraa jotakin. Joka kerta kun hän tekee (ei-pakollista) työtä sapattina, hän suitsuttaa jollekin, joka saa näin lisävoimaa hallita ihmisen elämää.

Room.6:16 "Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tai kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi"

Sama jae aramea: "Ettekö tiedä, että kenelle te valmistatte sielunne, hänelle te olette kuuliaiset tekemään työtä. Hänen omia työntekijöitään te olette, hänen, jota kuulette, joko synnille tai puhtauden kuuliaisuudelle".


male-circumcision-cuts-womens-cervical-cancer-risk