Herran tahto sairasta kohtaan on ensisijaisesti parantuminen. Jeshua paransi kaikki jotka Hänen luokseen tulivat. Kaikki halusivat koskettaa Häntä koska Hänestä lähti Voima joka paransi KAIKKI. Jos evankeliumeissa olisi yksikin kohta jossa Jeshua lähettää sairaan pois sanoen "kiitä vain sairaudestasi", voisin uskoa että nykyäänkin jonkun korkein kutsumus olisi sairaus. Jos tällaista olisi tapahtunut se olisi varmaankin kirjattu muistiin poikkeuksena. Mutta sitä ei tapahtunut. Jatkuvasti toistuu:

"KAIKKI sairaat Hän paransi".Matt.8:16

"Ja monet seurasivat häntä, ja hän paransi heidät KAIKKI." Matt.12:15

"ja hänen kävi heitä sääliksi, ja hän paransi (kaikki) heidän sairaansa". Matt.14:14

"Ja he pyysivät häneltä, että vain saisivat koskea hänen viittansa tupsuun; ja KAIKKI, jotka koskivat, paranivat." Matt.14:36

"Ja missä vain hän meni kyliin tai kaupunkeihin tai maataloihin, asetettiin sairaat aukeille paikoille ja pyydettiin häneltä, että he saisivat koskea edes hänen viittansa tupsuun. Ja KAIKKI, jotka koskivat häneen, tulivat terveiksi." Mark.6:56

"ja Herran voima vaikutti, niin että hän paransi (kaikki) sairaat." Luuk.5:17

"Ja kaikki kansa tahtoi päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, joka paransi KAIKKI." Luuk.6:19

"Auringon laskiessa kaikki, joilla oli sairaita, mikä missäkin taudissa, veivät ne hänen tykönsä. Ja hän pani kätensä heidän itsekunkin päälle ja paransi heidät (kaikki)." Luuk4:40

"ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja halvatut; ja hän paransi heidät." Matt.4:24

"ja parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille: 'Elohimin valtakunta on tullut teitä lähelle." Luuk.10:9

Ihan kaikkialla Jeshua ei kuitenkaan parantanut kaikkia. Kotikaupungissaan Nasaretissa Hänet tunnettiin puuseppänä, naapurin poikana. Häneen loukkaannuttiin ja sen vuoksi Hän EI VOINUT tehdä siellä mitä olisi halunnut.

"Ja hän ei voinut siellä tehdä mitään voimallista tekoa, paitsi että paransi joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päälleen.
Ja hän ihmetteli heidän epäuskoansa." Mark.6:5,6

Hän olisi kyllä HALUNNUT parantaa sielläkin KAIKKI, mutta ei voinut. Tästä näkee että ihminen voi kyllä estää Elohimin tahdon. Ei Hän väkisin paranna tai vapauta ketään.

Kaikki epävarmuus ja epäröinti EI kuitenkaan ole samaa kun Nasaretin ylimielinen suhtautuminen oman kylän poikaan. Ihminen voi olla hämmentynyt johtuen ristiriitaisesta opetuksesta tai huonoista kokemuksista. Epävarmuus ei vaihdu uskoksi syyllistämällä! Jotkut julistajat ovat kuin norsu posliinikaupassa, nuijien parantumista etsivän maan rakoon. Näin he varmistavat että sairas ei parane myöhemminkään! Hänen rohkeutensa etsiä parantumista kuolee. Hän olettaa että hänestä ei vain ole uskomaan ja vähäinenkin toivo sammuu.

Pyhä Henki itkee tällaista kohtelua.

Elohimin luonto on tehdä hyvää. Kun Hän teki maailman, Hän nautti suunnattomasti, sillä kaikki oli sangen Hyvää. Ihminen on Hänelle kaikkein tärkeintä luomakunnassa. Hän kärsii suunnattomasti nähdessään tärkeimmän työnsä hajalla. Jeshua näki ihmiset laumana vailla paimenta, ja pakahtui säälistä. Hän ei ehtinyt syödä eikä levätä, koska he tarvitsivat Häntä. Yhdessä kohtaa Hän nimenomaan lähti lepäämään, mutta ihmisjoukko löysi Hänet ja lepääminen sai jäädä. Hän sääli heitä liikaa.

Evankeliumeita lukiessa tulee mieleen että Jeshuan oli PAKKO parantaa ja vapauttaa ihmiset jotka Hänen luokseen tulivat. Monessa kohtaa Hän KIELSI parantuneita puhumasta asiasta, koska oli liian aikaista jäädä kiinni. Kuitenkin he puhuivat ja tokihan Hänen täytyi se tietää. Jeshua näyttää toimineen ristiriidassa; Hän ei halunnut herättää liikaa huomiota, muttei voinut mitään säälilleen nähdessään sairaita ja kärsiviä. Hänen oli PAKKO parantaa heidät, sillä Hän on Jehovah Rapha; Hän on itse Parantuminen, eikä PYSTY käännyttämään kärsivää pois. Käännyttämällä käsivän Hän kieltäisi itsensä ja oman nimensä!

Eräälle parannetulle Jeshua sanoi: "Katso, sinä olet tullut terveeksi; älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi."

Tästä voi päätellä että juuri tämän miehen kohdalla synti oli aiheuttanut hänen sairautensa. Parantuminen toi vastuun; hän ei saisi uutta mahdollisuutta. Mikä voisi olla pahempaa kuin kolmekymmentä vuotta makaamista? Syntiin palaaminen olisi pahempaa.

Uskon että joskus sairaana pysyminen voi olla pienempi paha, jos ihmiseltä puuttuu ymmärrys, ja parantuminen veisi hänet syntiin. Silloinkaan sairaus ei ole Elohimin tahto, se on vain pienempi paha. Jos tällainen ihminen kohtaa vahvan Hengen voitelun, pystyykö Jeshua vastustamaan haluaan parantaa hänet? Pystyykö Hän kieltämään itsensä ja nimensä? Luulen että ei pysty, edelleenkään. Onko siinä yksi syy miksi herätystä ei tule? Tiedämme että herätyksen nähneet seudut tuomitaan rankemmin:

"jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa (Kapernaumissa), olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä." Matt.11:23

"Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka teissä ovat tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa istuen tehneet parannuksen.
Mutta Tyyron ja Siidonin on oleva tuomiolla helpompi kuin teidän. Luuk."10:13,14

Jolle on paljon annettu, siltä enemmän vaaditaan. Ehkä on suurta armoa että ihan joka paikkaan ei anneta herätystä. Kun Hän voitelee jonkun parantamaan sairaita, on aina niitä jotka halveksivat naapurikylän poikaa ja pilkkaavat Pyhää Henkeä. On aina niitä jotka tietävät paremmin miten homma tehdään ja tuomitsevat Elohimin tavan toimia. Mitä enemmän ihmiset näkevät, sen suurempi vastuu heillä on reaktioistaan.

Kaikki sairaudet eivät johdu yksilön synnistä, vaan yksinkertaisesti Adamin syntiinlankeemuksesta. Eräästä sokeasta Jeshua sanoi ettei mies itse eikä hänen vanhempansa tehneet syntiä, vaan Elohimin tekojen piti tuleman miehessä ilmi. Mikä on Elohimin pelastusteko? Voitto syntiinlankeemuksesta, syntien hukuttaminen meren syvyyteen. Tuon teon perusteella myös syntiinlankeemuksen seurauksena tullut sairaus menetti oikeutensa hallita miehen silmiä. 

Yhteenvetona: Elohimin tahto on parantaa, pullonkaula on jossain muualla. Ja jos se on jossain muualla, kaikilla on toivoa!


Aiheesta jatkoa täällä.