Toivon ettei kukaan lukisi seuraavia pyhiä sananpaikkoja kiireessä, vaan rukoillen ja etsien. Kyse on besorasta, eli hebrealaisesta ilosanomasta, jota harva on ikinä kuullut. Kiitos kirkkoisien, tämä Raamatun evankeliumi on ollut kateissa kauan.

Miksi Israel ei voinut palata liittoon, vaikka Juuda palasi?

Tooran käsky kieltää miestä ottamasta takaisin vaimoaan sen jälkeen kun hän on antanut tälle erokirjan ja lähettänyt ulos liitosta. (5.Ms.24:1-4)

Jeremiassa Herra vertaa itseään aviomieheen ja Israelia rikkoneeseen vaimoon. Hän oli antanut Israelille erokirjan.

Jer.3:1 Sanottu on: Jos mies lähettää pois vaimonsa ja tämä menee hänen luotansa ja joutuu toisen miehen vaimoksi, saako se mies enää tulla hänen luokseen? Eikö se maa tule saastutetuksi? Ja sinä (Israel) olet harjoittanut haureutta monen rakastajan kanssa, palaa kuitenkin luokseni, sanoo Herra. (King James ja kaikki pätevät käännökset)

Rabbit ovat vuosisatoja miettineet surullisena tätä dilemmaa. Profeetat selvästi ennustavat Israelin yhdistymisen, ja kuolleiden heimojen kotiinpaluun, eli uudistetun liiton, mutta miten se on mahdollista, sillä eihän Herra voi tehdä haureutta. Hän ei voi rikkoa omaa käskyään. Miten Hän voi sanoa: "Palaa kuitenkin luokseni"?

Kun vaimo pettää miestään, kuten Israel petti Elohimia, vaimo on miehelle yhtä kuin kuollut. Ei ole mitään mahdollisuutta palata yhteen, ei mitään tietä takaisin. Herra ei voi rikkoa omaa käskyään vastaan - Hän ei siis voi antaa anteeksi Israelille. Ei ole mahdollista tehdä parannusta, kääntyä, palata kotiin, alkuperäiseen liittoon. Kuitenkin Herra sanoo: Palaa luokseni.

Sama luku, Jer.3:18 Niinä päivinä on Juudan heimo kulkeva Israelin heimon kanssa, ja he tulevat yhdessä pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin teidän isillenne perinnöksi.

Tämä ei ole toteutunut. Kaksi ja puoli vuosituhatta on kulunut. Israel ja Juuda eivät koskaan palanneet yhdessä takaisin.

Sama lupaus toistuu profeetoissa kerta toisensa jälkeen. Ja nyt kristityt herätys; tuota lupausta yhdistymisestä ja paluusta kutsutaan profeetoissa hauskalla nimellä; "uusi liitto". Katsotaanpa vaihteeksi OIKEA konteksti uudelle liitolle.

Jer.23:5 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan; hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa.
23:6 Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda JA Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'Herra on meidän vanhurskautemme.'
23:7 Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta',
23:8 vaan: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut.' Ja niin he saavat asua omassa maassansa."

Eikö tämä tarkoitakaan Juudan paluuta Babylonian pakkosiirtolaisuudesta, tai Israelin uudelleen perustamista 1948? EI TARKOITA. Vain juutalaiset, vain Juuda on palannut jo kaksi kertaa. Se on vain yksi riekale viitasta. Mutta lupaus kuuluu:

31:1 "Siihen aikaan, sanoo Herra, minä olen kaikkien Israelin sukukuntien Elohim, ja he ovat minun kansani."

Näin alkaa Jeremian luku 31. Luku joka esittelee meille uuden liiton. Olemmeko me kristityt koskaan oikeasti lukeneet tuota lukua?

31:1 "Siihen aikaan, sanoo Herra, minä olen kaikkien Israelin sukukuntien Elohim, ja he ovat minun kansani."
31:2 Näin sanoo Herra: "Kansa, miekalta säästynyt, löysi erämaassa armon; minä menen saattamaan sen, Israelin, rauhaan."
31:3 Kaukaa ilmestyy minulle Herra: "Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta.
31:4 Minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel.

Sanan kauneimpia paikkoja, ja joka sana on suunnattu vain Israelille. KOKO Israelille. Koko luku on uuden liiton lupausta heille, ei pakanoille.

31:8 Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: suurena joukkona he palajavat tänne.
31:9 Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni.

TÄMÄ on evankeliumia Jeremian tapaan, hebrealaista evankeliumia.

31:31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon JA Juudan heimon kanssa uuden liiton..

Niin kenen kanssa? Montako pakanakansaa tässä mainitaan?

31:33 ..Minä panen Toorani heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heille Elohim, ja he ovat minun kansani.
31:34 Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.

1Joh.2:3 Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä.

Kukaan ei voi väittää olevansa tässä uudessa liitossa, ellei Toora ole hänen sydämessään, niin että hän pitää käskyt. Ei ole uutta liittoa ilman rakkautta käskyihin! Herran tunteminen on käskyjen pitämistä, ja uudessa liitossa kaikki tuntevat Hänet.

Entä mikä on hebrealainen uusi liitto Hesekielin mukaan?

Hes.36:24 Minä otan teidät (koko Israelin) pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne.
36:25 Ja (silloin) minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, (sanaa) niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne (aurinkokultista) ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan.
36:26 Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne.

36:27 Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.

Onko yllättävää että Pyhän Hengen tehtävä on vaikuttaa käskyjen pitämistä? Moni kristitty kutsuu Häntä lakihengeksi. Tooran Henki Hän onkin, sisimpämme Rakkaus Sanaan, uusi sydän.

Hesekielin evankeliumi jatkuu Jeremian kanssa samoilla linjoilla. Nyt päästään veljesheimojen yhdistymiseen:

37:19 Katso, minä otan Joosefin sauvan, joka on Efraimin kädessä, ja häneen liittyneet Israelin sukukunnat, ja minä asetan ne yhteen Juudan sauvan kanssa ja teen niistä yhden sauvan (puun), niin että ne tulevat yhdeksi minun kädessäni.

Tarkoittaa että:
37:22 Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi.

Kuinka joku voi väittää ettei kadonneiden heimojen paluuta ole luvattu? Profeettojen uusi liitto on täynnä lupausta Efraimin paluusta ja koko Israelin yhdistymisestä. Se ON uusi liitto, että veljet löytävät toisensa.

Ef.2:14 Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,

Kirjaimellisesti siinä lukee; hän (Jeshua) on meidän yhteysuhrimme. Hän tuli korjaamaan Elohimin revityn kunnian viitan, yhdistämään Israelin kaksitoista heimoa verellään. TÄTÄ KUTSUTAAN VALTAKUNNAN EVANKELIUMIKSI.

Osa kolme