Mithraismi ja sol invictus

Emme voi mitenkään ymmärtää kristinuskoa tuntematta mithraismia.

Mithra on roomalainen versio aurinkokultin jumalan pojasta. Kuten kaikkialla maailmassa, tämäkin jumalan poika, eli "maailman vapahtaja", syntyi 25. joulukuuta. Hänen äitinsä oli neitsyt, jota nimitettiin "taivaan kuningattareksi" ja "jumalanäidiksi" (jos joku ei tiedä, nämä ovat Mariankin nimiä). Mithra poika syntyi tarinoiden mukaan luolassa, ja paimenet toivat hänelle lahjoja. Myöhemmin tämä poika kuoli ja ylösnousi, tuoden näin pelastuksen maailmalle.

Sol invictus, eli voittamaton Aurinko tuli Rooman valtionuskonnoksi 200-luvulla. Auringon syntymäpäivä oli 25. joulukuuta, ja siitä tuli myös kaikkien keisarien syntymäpäivä. Keisari oli jumalan edustaja maan päällä, kuten paavi myöhemmin. Aurinkokulttiin ja Mithran palvontaan kuului vahvasti myös äiti-lapsi kultti, sekä käsite "pyhä kolminaisuus".

Mithran kirkoissa oli holvikatto, ikoneita, alttaritaulu edessä, ja messuissa jaettiin pyhää ehtoollista. Kirkkoon liityttiin kasteessa, ja kastettujen otsaan piirrettiin ristin merkki. (Risti eli T-kirjain tulee Tammuksen nimestä, sekä nelipuolaisesta auringonpyörästä. Risti ja hakaristi ovat Suomessakin olleet vanhoja auringon tunnuksia. Alunperin tav-kirjain eli risti on kuitenkin muinaishebrean aakkosten viimeinen kirjain.)

Äiti-lapsi kultti löytyy lähes samanlaisena monesta eri kulttuurista. Se juontaa Babylonian Astarte (Asera) ja Tammus hahmoista. Egyptissä äiti-lapsipari oli nimeltään Isis ja Horus, kreikassa Afrodite ja Eros, Italiassa Venus ja Cupid, jne. Pojan syntymäpäivä oli aina 25. joulukuuta, ja äiti, "taivaan kuningatar", oli tietenkin aina neitsyt, kuten jumalanäidille sopii. Äidille ja lapselle kuvattiin sädekehä, eli auringonkehrä päänsä taakse.

On pettymys huomata että "kristinusko" syntyikin jo ennen kristinuskoa. Luulimme uskomme olevan jotain ainutlaatuista, jotain erilaista kuin nuo myytit ja tarut. Voiko Raamattuunkaan enää luottaa? Onko Jeesuskin vain sekoitus vanhoja myyttejä? Joka uskaltaa kysyä näitä pelottavia kysymyksiä, tulee vielä löytämään uskonsa peruskallion. Se vain ei ole Roomassa, vaan Jerusalemissa. On jotain mitä vihollinen ei pysty jäljittelemään.


Paavali profetoi kristinuskon syntymisen: 2.Tim.4:3,4

Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia, ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.

Mitä taruja Paavali tarkoittaa? Juuri niitä joita koko pakanamaailma silloinkin palvoi: kertomus taivaan jumalasta ja tämän ainokaisesta pojasta. Poika syntyi jouluna, kuoli pääsiäisenä, laskeutui alas tuonelaan, ja "ylösnousi" sieltä voittajana. Tämän jumalan pyhäpäivä oli muinaisista ajoista ollut sunnuntai. Erityisesti jouluna häntä juhlittiin "valon tuojana" pimeyteen. Paavali pelkäsi että Messiaan seurakunta hairahtuisi totuudesta seuraamaan näitä vanhoja, laajalle levinneitä babylonialaisia taruja. Onneksi ei sentään..


Outoa kyllä, hittituote mithraismi suoritti katoamistempun 300-luvulla, siis samaan aikaan kun kirkko syntyi. Mihin se piiloutui? Yleinen tulkinta on, että kristinusko syrjäytti sen. Mutta mikä ihmeen kristinusko? Ennen kuin mithraismi ja maallistunut nasaretilaisuuden haara yhdistyivät kirkoksi, ei ollut mitään tuntomerkkeihin sopivaa "kristinuskoa". Jokin ei täsmää.

2.Kor.11:14  ..sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.

Ei voida osoittaa mitään historiallista yhteyttä vainotun juutalaislahkon ja keisari Konstantinuksen uuden valtionuskonnon välillä. Ero oli kuin yöllä ja päivällä. Sensijaan mithraismilla ja kristinuskolla on lähes kaikki yhteistä - ei vain ulkonaiset asiat, vaan ennen kaikkea sisäiset: teologialla perusteltu antijudaismi, mithralainen kolminaisuusajattelu, maailmankuva, suhtautuminen Tooraan.

Konstantinus, keisari joka "kääntyi kristinuskoon", pysyi monien historiallisten lähteiden mukaan kuolemaansa saakka Mithran palvojana. Jos hän olisi oikeasti kääntynyt Israelin Jumalan puoleen, miksi hän esim edelleen painatti kolikot Sol invictukselle eli voittamattomalle auringolle, Mithran kuvan kera?

Nicean kirkolliskokous vuonna 325 määritteli uuden valtionuskonnon luonteen. Juutalaisuuden viimeisetkin muistot täytyi kitkeä pois, sillä juutalainen kulttuuri ja usko olivat lievästi sanottuna out Roomassa.

Nicean kirkolliskokous, jonka Konstantinus kutsui koolle, oli eräänlainen kristinuskon virallinen lähtölaukaus. Siellä tehtiin mm seuraavia päätöksiä:

Sapattia ei saa viettää. Sen sijaan sunnuntai, (Mithran päivä) olkoon pyhä "herran päivä". Sunnuntaita nimitettiin "herran päiväksi" jo kauan ennen kristinuskoa, mutta tuon herran nimi oli Mithra, Herkules, Adonis, Horus, Eros, Tammus, Jupiter, jne.

Muinainen Baabelin kaupunki vietti pyhäpäivänään sunnuntaita. Siitä lähtien sunnuntaipyhä on ollut joka ainoan aurinkokultin tunnus. Elohim oli jo alussa asettanut sapatin seitsemännelle päivälle (lauantai), nähdäkseen ketkä osaavat laskea seitsemään. Hän ei vaadi siis mahdottomia. Aabraham lähti aikanaan Kaldean Uurista, ulos suvustaan ja kotiseudultaan, joka oli tunnettu sunnuntainvietosta. Hän on esikuvana meille lupausta kohti lähtemisestä. 

Roomassakin sunnuntai siis tunnettiin "herran päivänä". Nyt tälle "herralle" annettiin uusi uhkea nimi: Jeesus Kristus.

Kokouksessa päätettiin myös että Jeesuksen syntymäpäivä on tästedes 25. joulukuuta, kuten "jumalan pojalla", ja "maailman vapahtajalla" kuuluukin olla. Herran ylösnousemusta juhlittaisiin kevätpäivän tasauksen jälkeisenä sunnuntaina, aivan niin kuin "vapahtajaa" oli aina juhlittu. (Tällä ajankohdalla ei ole mitään tekemistä sen hebrealaisen juhlan kanssa jolloin hebrealainen Jeshua herätettiin kuolleista Jerusalemissa.)

Samaa rataa kiellettiin kaikki hebrealainen, ennen kaikkea Tooran mukaiset juhlat, Tooran ruokalaki, koko hebrealainen maailmankuva, joka ei sopinut mithralaiseen ideologiaan.

Uuden uskonnon tavoitteet toteutuivat täydellisesti. Yksikään juutalainen (edes pakanasyntyinen nasaretilainen) ei enää voinut seurata tätä herraa, hylkäämättä uskoaan ja hebrealaista identiteettiään. Yksikään apostoleista ei olisi voinut liittyä tähän uskontoon. Jeshua ei olisi voinut liittyä siihen. Mutta perusroomalainen mithralainen otti Jeesuksen Kristuksen tyytyväisenä vastaan, ja meni kasteelle. 

Kolmososa


things-your-pastor-never-told-you-about-the-early-church-fathers.html

sunburned-part-1

sunburned-part-2