On hyvin tärkeää tiedostaa mitä "hedelmä" tai "syödä" Sanassa tarkoittaa. Miten muuten voisimme ymmärtää edes mitä syntiinlankeemuksessa tapahtui. Toimiakseen toisin täytyy tietää missä meni pieleen, eikö.

Seuraava Jeshuan opetus liittyy myös Eedeniin. (Shem tov Matteus)

Matt.12:33-36 "Joko tehkää (päätelkää) puu hyväksi hyvän hedelmän perusteella, tai tehkää se huonoksi huonon hedelmän perusteella, sillä hedelmästä puu tunnetaan. Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka voisitte puhua hyvää kun itse olette pahoja. Mitä suu herättää, sen sydän puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvän sydämensä varastoista esiin hyvää, paha taas pahan varastostaan pahaa. Mutta minä sanon teille; kaikista sanoistaan ihmisten on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanoistaan ihminen tuomitaan.."

Tuossa Jeshua suoraan rinnastaa hyvät tai huonot sanat hyväksi tai huonoksi hedelmäksi. Laajempi asiayhteys on se että fariseukset arvostelivat Jeshuan tekoja vihollisen teoiksi. Heille siis Jeshua muistutti etteivät hyvät teot kasva huonossa puussa. Molemmat kontekstit ovat sopusoinnussa. Sekä teot että sanat paljastavat puun.

Kun mietitään seuraavia jakeita, tullaan väkisinkin tulokseen että puhe on hengellistä syömistä.

Sn.18:20 Suunsa hedelmästä saa mies vatsansa kylläiseksi, saa kyllikseen huultensa satoa.

Sn.26:22 Panettelijan puheet ovat kuin herkkupalat ja painuvat sisusten kammioihin asti.

Sn.15:4 Sävyisä kieli on elämän puu.

Sn.25:11 Kultaomenia hopeamaljoissa ovat sanat, sanotut aikanansa.

Matt.15:11 Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään; vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen.

Jeshua sanoo sen suoraan, täysin linjassa kirjoitusten kanssa: Puhuminen on aina jonkin syömistä. Eli, nyt ymmärrämme että:

Emme saa puhua mitään mikä ryömii vatsallaan, tai kulkee kavioilla tai käpälillä. Emme saa puhua ötököitä, tai vesieläimiä joita puuttuu evät ja suomut. Emme saa puhua sorkkaeläimiä jotka eivät märehdi. Emme saa puhua korppikotkia tai muita raadonsyöjiä. Ei itsestään kuollutta tai petojen raatelemaa. Ei verta.

Puhe yhdistetään kaikkialla Sanassa syömiseen. Kun suumme puhuu, henkemme syö. Olemme vastuussa siitä ravinnosta mitä hengellemme syötämme. Sen on oltava kosher.

Tarkoittaako tämä sitä ettei fyysisen ruuan tarvitse olla kosher? Päinvastoin! Vai lopetitko suihkussa käymisenkin saatuasi synnit anteeksi? Eikö ole sitä tärkeämpää huolehtia myös ruumiin puhtaudesta, kun tietää olevansa hengessä puhdas? Ruokalaki, kuten monet käskyt, on tätä elämää varten, että menestyisimme KÄYTÄNNÖSSÄ, pysyisimme terveinä ja toimintakykyisinä. Se sanotaan Toorassa moneen kertaan; pidä nämä käskyt, "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä".

Puhdas ruoka ei pelasta sielua, mutta se osoittaa että sielu on pelastunut uskosta Jeshuaan, Elohimin Sanaan. Uskomme KOKO Sanan, MYÖS käskyjen olevan meille hyväksi, ei pahaksi. Joka Elohimin luo tulee, sen täytyy uskoa että Hän palkitsee ne jotka Häntä etsivät. Kaikki mikä ei ole uskosta on syntiä, siksi syön puhdasta ruokaa - koska uskon että Hän on hyvä. Hänen Sanansa on Elämä sille joka sen löytää, lääke koko ruumiille.

11:46 Tämä on laki nelijalkaisista eläimistä ja linnuista.. ..ja kaikista olennoista, joita maassa liikkuu,
11:47 että tietäisitte erottaa puhtaat saastaisista ja syötävät eläimet niistä eläimistä, joita ei saa syödä."

Että tietäisitte erottaa puhtaat ajatukset saastaisista ja puhuttavat sanat niistä joita ei puhuta. Ihminen on rakentunut niin että ymmärrys (valo) tulee toiminnan (silmän) kautta, ei korvien kautta. Siksi tottelemme niitäkin käskyjä, joita emme vielä ymmärrä. Se mikä menee korvasta sisään, tulee toisesta ulos, mutta mikä tulee sydämestä, se saastuttaa tai parantaa. Sydämeen juurtuu ennen kaikkea se mitä ITSE sanomme ja teemme. Me itse viljelemme sydämen peltoa.

Jaakob sanoo: Joka ei hillitse kieltään, pettää oman sydämensä. Omat sanat ovat se siemen joka itää hanakasti omassa sydämessä. Siksi alun sananpaikassa Jeshua sanoo: "Minkä suu herättää, sen sydän puhuu".


Kun Jeshua sanoi ettei ihmistä saastuta se mikä menee suusta sisään, Hän itseasiassa sanoi etteivät Aadam ja Eeva voineet saastua fyysisestä hedelmästä. Mistä he sitten saastuivat? Jeshuan mukaan ihminen saastuu siitä mikä tulee sydämestä suun kautta ulos. Eli Aadam ja Eeva olivat puhtaita, kunnes he PUHUIVAT vääriä sanoja. SE on väärän hedelmän syömistä. Siinä me kaikki petämme sydämemme pois totuudesta.

He puhuivat käärmeen antamia sanoja. Erilaisia sanoja kuin Elohim oli antanut. He sanoivat: "Emme suinkaan kuole.. vaan Elohim tietää että.. (Elohimin motiivi käskylle oli itsekäs - käsky ei ollut hyvä) "

Käärmeen sanat nykykielellä: "Ei ne käskyt ole voimassa.. .. ei Jumala tarkoittanut mitä puhui.. emme suinkaan kuole.."  Valheen siemen on pysynyt täsmälleen samana.

No arvatkaapa kahdesti onko hebrean sanassa "hedelmä" peh-kirjainta? Se alkaa peh-kirjaimella.


5Ms.30:14 Vaan sana on sinua aivan lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi, niin että voit sen täyttää.
30:15 Katso, minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän (puun) ja hyvän, kuoleman (puun) ja pahan,
30:16 kun minä tänä päivänä käsken sinua rakastamaan Herraa, sinun Jumalaasi, ja vaeltamaan hänen teitänsä ja noudattamaan hänen käskyjänsä, säädöksiänsä ja oikeuksiansa, että eläisit ja lisääntyisit ja että Herra, sinun Jumalasi, siunaisi sinua siinä maassa, jota menet ottamaan omaksesi.