Kokoan esimerkeiksi muutaman kohdan joissa Shem Tob ja kreikankielinen teksti eroavat toisistaan.

Perusasiat Shem Tob evankeliumista löytyy täältä.


Matt.5:33-35 kreikankielisen tekstin mukaan Jeesus kieltää kaiken vannomisen:

Vielä olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä vanno väärin', ja: 'Täytä Herralle valasi. 'Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin, älkääkä maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren Kuninkaan kaupunki

Siis kreikkalaisen tekstin mukaan Jeesus muutti Tooraa - joka jopa kehoittaa vannomaan Herran nimessä.

5.Ms.6:13 Pelkää Herraa, sinun Jumalaasi, ja palvele häntä ja vanno hänen nimeensä.

Ristiriita! Messias sorkkimassa Tooraa ei täytä Messiaan tuntomerkkejä.

Kyse on siis käskystä: älä vanno väärin Herran nimeä käyttäen. (3.Ms.19:12)

Konteksti on että Jeesuksen ajan lainoppineet irrottivat Tooran käskyn tekstiyhteydestä ja valehtelivat surutta "taivaan kautta" tai "Jerusalemin kautta", sillä Toorahan kielsi vain väärän valan Herran nimen kautta.

Shem Tob Matteus sanookin kyseisessä jakeessa: "olette kuulleet sanottavan vanhoille: älä vanno väärin minun nimessäni, vaan täytä Herralle valasi. Ja minä sanon teille: älkää vannoko väärin minkään kautta, ei taivaan kautta.. ei maan kautta.."

Tämä istuu koko Raamatun kontekstiin. Jeshua kieltää vannomasta väärin minkään kautta. Hän lainaa suoraan Tooran tekstiä "älä vanno väärin". Hän ei kiellä valan tekoa, ei siis muuta alkuperäistä käskyä, vaan puhdistaa sen merkityksen. Älkää vannoko väärin minkään kautta. Älkää kiertäkö käskyä typerillä tulkinnoillanne.


Shem tob Matteus sanoo: Toora ja profeetat puhuivat Johanneksesta. Ei Johannekseen asti. Kyseistä jaetta käytetään usein tukemaan ajatusta että Toora ja profeetat olivat voimassa vain Johannes kastajaan asti.

11:13 kreikan teksti: Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti..

Shem Tob: Sillä kaikki profeetat ja laki puhuivat Johanneksesta..

Pieni suuri ero. Johanneksesta / Eliasta todella puhutaan kirjoituksissa paljon. Malakia sanoo Elian kääntävän isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen, ettei Herra joutuisi tuhoamaan maata tullessaan. Tähän tärkeään tehtävään Jeesus varmasti viittaa myös sanoessaan, että Elia / Johannes pelastaa maailman.

(Kreikankielinen versio) 17:10-11 Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä: "Miksi sitten kirjanoppineet sanovat, että Eliaan pitää tulla ensin?" Jeesus vastasi ja sanoi: "Elia tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen.

Shem Tob järkyttää viimeisessä lauseessa sanomalla: "Elia tosin tulee ja pelastaa maailman."

Jaetta on kauhisteltu, on jopa väitetty että Shem Tob korottaa Johanneksen pelastajaksi Jeesuksen sijaan. Elian rooli kirjoitusten mukaan on kuitenkin juuri tuo. Hän raivaa Messiaalle tien ja pelastaa siten maailman tuholta. Shem Tob ei korota edelläkävijää yli Messiaan, kuten hysteerikot väittävät. Asia on helppo todeta jos lukee edes vähän muutakin kuin tuon yhden ainoan jakeen koko evankeliumista.


Matt.27:40,42 kreikan teksti: "astu alas ristiltä.."

Shem Tob: "astu alas hirsipuusta.." Jae 42: "tulkoon alas puusta"

Äkkiseltään tuntuu oudolta nimittää ristiä (hirsi)puuksi.Tosiasia kuitenkin on että Esterin kirjassa Haman ripustettiin hirsipuuhun. Rangaistus kuvaa äärimmäistä häpäisyä. Absalom roikkui hiuksistaan puussa, sen merkkinä ettei hän kelvannut Jumalalle. Paavali lainaa Tooraa; "kirottu on jokainen puuhun ripustettu". Ei ristiin naulittu, vaan puuhun ripustettu. Tuskin Shem Tob tekstin ilmaus väittää että Jeesus hirtettiin naru kaulassa, sehän ei kestäisi kuutta tuntia? "Puuhun ripustettu" kuvaa kuinka Herra kirosi ja häpäisi Hänet meidän sijastamme, Tooran vaatimalla ja ennustamalla tavalla.


Sitten vielä se ristiriita Jeesuksen suhteesta fariseusten ohjeisiin.

23:2-3

Kreikkalainen Jeesus: "Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset.
Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee.

Hebrealainen Jeshua: "Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Kaikki mitä hän sanoo, se tehkää ja pitäkää.."

Jos joku on ahdasmielinen, niin kreikkalaisen tekstin Jeesus. Hän odottaa meidän noudattavan kaikkia fariseusten tuhansia käskyjä ja rituaaleja. Tulen paljon mieluummin hebrealaisen Jeshuan tuomittavaksi.


Shem Tob Matteus löytyy tuolta suomeksi!