Shem Tob hebreankielinen Matteuksen evankeliumi on niin mielenkiintoinen että en voi olla kirjoittamatta siitä. Monet pätevät tutkijat pitävät todennäköisenä että tämä evankeliumi pohjautuu alkuperäiseen Matteuksen hebreaksi kirjoittamaan tekstiin.

Shem Tob Matteus on säilynyt erään juutalaisen lääkärin 1300-luvulla kirjoittaman kirjan liitteenä. Pitkään oletettiin Shem Tob evankeliumin olevan pelkkä hebreankielinen käännös kreikasta tai latinasta, eikä siihen siksi kiinnitetty huomiota. Kielitutkimus kuitenkin osoittaa ettei se voi olla käännös!

Onko Shem Tob sitten erilainen sisällöltään kuin kreikkalaiset oletetut "alkutekstit"? Kyllä. Siitä heijastuu erilainen ajatusmaailma. Erot ovat pieniä, mutta merkittäviä teologisesti. Evankeliumi paljastaa hebrealaisesti ajattelevan Jeshuan, jota kreikkalainen filosofia ja kirkkoisien juutalaisvastaisuus ei ole vielä sumentanut. Hebrealainen Jeshua ei puhu ristiin itsensä kanssa kuten kreikkalaisen käännöksen Jeesus. Hän johtaa ihmisiä takaisin rehelliseen Tooran noudattamiseen, pois fariseusten uskonnollisista kahleista.

Kreikkalaisen version ollessa paikka paikoin vaikeatajuinen, Shem Tob on selkeä ja looginen. Kreikkalaisiin teksteihin on ensimmäisillä vuosisadoilla tehty "korjauksia" ja lisäyksiä, jotka edustavat kirkkoisien omaa teologista näkemystä. Shem Tob versiosta nämä puuttuvat, se on lyhyt ja yksinkertainen.

Usein kirkkoisien lisäykset ovat harmittomia, mutta eivät aina.

Esim. Matt.28:19-20 kreikkalainen teksti kuuluu:

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Kohta on herättänyt kummastusta, sillä Apostolien teoissa uskovat kastettiin kuudessa kohtaa aina pelkästään Jeshuan nimeen.

Shem Tob Matteuksessa lähetyskäsky kuuluukin:

"Menkää ja opettakaa heitä pitämään kaikki mitä olen käskenyt ikuisesti."

Matteuksen evankeliumin hebrealainen alkuperä on hyvin dokumentoitu.

Papias oli tunnettu varhaisen seurakunnan johtaja ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla. Hän kirjoitti: "Matteus kokosi sanat hebraksi ja kukin käänsi niitä parhaansa mukaan." Myös kirkkoisät ja historioitsijat Origen, Jerome ja Eusebius todistavat Matteuksen kirjoittaneen evankeliuminsa hebreaksi.

Aiemmin luultiin että UT:n aikana hebrea oli jo häviämässä puhekielenä. Jeesuksen äidinkielen on väitetty olleen aramea. Uudet todisteet eivät tue tätä teoriaa. On runsaasti argeologisia ja kirjallisia todisteita siitä että hebrea oli UT:n ajan Juudeassa vielä kansankielen asemassa. Aiemmat Makkabelaissodat olivat nostaneet kansallistuntoa ja muiden kielten puhumiseen suhtauduttiin jopa torjuvasti.

Myös UT itse todistaa hebrean olleen yleisessä käytössä. Ap.21:40 Paavali puhuu väkijoukolle hebreaksi, samoin 22:2.

Jeesuksen ristin päällekirjoitus oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Missä on aramea? Teksti sanoo että monet juutalaiset lukivat tekstin KOSKA se oli kirjoitettu noilla kolmella kielellä (Joh.19:20)

Tutkijoiden mukaan ainakin evankeliumit, Apostolien teot ja Hebrealaiskirje ovat alunperin kirjoitettu hebreaksi. Mahdollisesti koko UT.

Ilmaisut ja sanaleikit todistavat evankeliumien seemiläisestä alkuperästä. Hebrean kielen sanaleikkejä ei voi löytyä muuta alkuperää olevista teksteistä. Esimerkkinä Mark.24:6 sisältää sanat "aadam", "aadama", "zara" ja "zera".

Mark.24:6 "Niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies (adam) kylvää (zara) siemenen (zera) maahan (aadama).."

Näitä sanaleikkejä on todella paljon, joten ne eivät ole sattumaa.

Tällä kaikella on suuri merkitys kristitylle joka haluaa ymmärtää mitä Jeshua todella opetti. Kreikkalaiseen alkutekstiin on totuttu luottamaan viimeisenä auktoriteettina, mutta se voikin olla vasta kolmannen asteen käännös, hebrean ja aramean jälkeen. Tällöin se onkin vain käännös käännösten joukossa.

Venäjän ja Itä-Euroopan synagogien arkistoissa piilee satoja ikivanhoja kopioita, joita ei ole koskaan tutkittu. Puhdas sana on ainoa mikä voi liittää sekä juutalaiset että pakanat yhteen ja samaan Messiaaseen, totuudessa.


Hebrew gospel of Matthew (englanniksi)

http://lavia.org/EN_ShemTov.html

Shem Tob tuolla myös suomeksi!