Perinnäissääntö syntyy siten että jakeet irrotetaan tekstiyhteydestään ja niille annetaan eri merkitys kuin alkuperäinen. Meillä on näin syntynyt ihmisoppi koskien kristityn vapautta syödä mitä vain. Kannattaa avoimesti tutustua näihin mm. Jim Staleyn opettamiin sananpaikkoihin, vaikka olisikin täysin varma "Paavalin julistamasta vapaudestaan".

Ensinnäkin, Mooseksen laki on älykäs. Se kertoi yli kolmetuhatta vuotta sitten asioita jotka tiede on löytänyt vasta myöhään. Esimerkkeinä vaikkapa karanteeni ja peseytyminen itsestään kuolleen eläimen raatoon koskettua. Tai savilautasen rikkominen jos sinne putoaa pikkueläin (savea ei voi puhdistaa). Yleensäkin tiettyjen eläinten pito erillään ihmisruuista, mikä pysäytttää tehokkaasti monien tautien leviämisen. Juutalaisväestö välttyi esim. mustalta surmalta näiden käskyjen ansiosta. Tooran puhtaussäännökset olivat tuhansia vuosia aikaansa edellä. Ovatko ne ihmisen keksimiä?

Mielenkiintoinen asia on myöskin Tooran määritelmä puhtaista ja epäpuhtaista eläimistä. Eri eläinten lihasta on kokeissa tehty puristetta, tiivistettä, josta on mitattu toksisuus. Mittauksissa Tooran mukaan puhtaiden eläinten liha osoittautui lähes myrkyttömäksi, kun taas epäpuhtaat eläimet olivat keränneet lihaansa valtavat määrät haitallisia aineita. Hämmästyttävää on tarkkuus millä eläimet eroteltiin Toorassa. Vesieläimistä syötäväksi sallitaan vain ne kalat joilla on sekä suomut että evät. Ja todellakin, juuri nämä kalalajit eivät imuroi puhtaissa vesissä myrkkyjä lihaansa.

Toora kieltää syömästä lihansyöjälintuja. Varis tai lokki ei juuri houkuttele.

Maaeläimistä kiellettyjä ovat kaikki pedot, kaikki joilla on tassut. Sallittuja ovat vain eläimet jotka täyttävät kaksi ehtoa: eläimen pitää märehtiä ja sillä täytyy olla halkinaiset sorkat. Märehtijät sattuvat olemaan juuri ne eläimet joilla on monimutkainen ruuansulatus. Niiden suoli ei päästä verenkiertoon parasiitteja ja myrkkyjä kovin helposti. Sen sijaan epäpuhtailla eläimillä (esim sika) on lyhyt ruuansulatuskanava, ja läpäisevä suolen seinämä. Ne myös keräävät lihaansa syömänsä epäpuhtaudet. Ne on luotu jätteenkäsittelykoneiksi, ei ihmisruuaksi. Sian lihasrakenteen on todettu "suojelevan" loisten munia niin että ne eivät välttämättä kuole kypsennettäessä.

Mutta eikö jako puhtaisiin ja epäpuhtaisiin eläimiin kuulu vain "vanhaan liittoon", tai juutalaisille?

Oikeampi kysymys kuuluisi: Mistä Nooa tiesi (kauan ennen Moosesta) mitkä eläimet ovat puhtaita ja mitkä epäpuhtaita? Nooa nimittäin sai ohjeeksi kerätä arkkiin seitsemän paria kaikkia puhtaita eläimiä. Epäpuhtaita otettiin vain yksi pari.

Mutta hetkinen, Jeesushan sanoi kaiken ruuan puhtaaksi. Hän sanoi ettei se saastuta ihmistä mikä menee suusta sisään, vaan se mikä tulee suusta ulos (puhe). Joissakin myöhemmissä käsikirjoituksissa on tämän jälkeen lisäys: "näin Hän sanoi kaikki ruuat puhtaiksi".

Ihan ensin pitää tietää lauseen konteksti. Fariseusten ihmisopit olivat tehneet syömisestä vaikeaa. Puhtaan lihan (esim nauta) sanottiin muuttuvan epäpuhtaaksi jos siihen koski ilman rituaalisia käsienpesuja. Ruoka piti valmistaa tietyllä tavalla, ja tarjoilla juuri oikein, että se olisi rituaalisesti puhdasta.  Puhdas eläin ei siis enää ollutkaan puhdasta, kuten Toora opettaa, vaan vanhinten perinnäissääntöjen viidakko oli kumonnut Jumalan sanan.

Tässä tilanteessa fariseukset arvostelivat Jeesusta leivän syömisestä pesemättömin käsin. Heidän ihmisoppinsa mukaan leipä, joka Tooran mukaan siis on puhdasta, saastutti syöjänsä jos se syötiin väärin, eli ilman heidän rituaalejaan. Tähän Jeesus sanoi: EI MUUTEN SAASTUTA. Palatkaa Tooraan pellet. Minkä Isäni on luonut syötäväksi, se on syötävää ja piste.

Fariseusten mukaan Jeesus oli juuri saastuttanut yli 5000 ihmistä tehdessään ruokaihmeen leivällä ja kalalla.

Se että Jeesus sanoi kaiken RUUAN puhtaaksi, tarkoittaa juuri sitä. Kaikki syötäväksi luotu on puhdasta, kuten Toora sanoo.

Luettaessa sanaa on määriteltävä käsitteet. Mitä heille merkitsi käsite "ruoka". Meille ruoka merkitsee minkä tahansa eläimen lihaa. Sanaa on kuitenkin luettava alkuperäisessä kontekstissaan. Eli mitä sanat silloin ja kyseisille ihmisille tarkoittivat? On ymmärrettävä että tässä kohtauksessa juutalainen Tooran puhdistaja Jeshua puhuu juutalaisten fariseusten ja kansan kanssa. Kun Jeesus sanoi kaiken RUUAN puhtaaksi, Hän tarkoitti ruokaa, kaikkea minkä Jumala on luonut syötäväksi. Kasveja plus syötäviä eläimiä. Ei Hän laajentanut ruuan käsitettä.

Fariseusten oppi oli että kaikki (syötäväksi luotu) ruoka ei ole puhdasta ilman rituaaleja. Tämän opin Jeesus kumosi.

Jeesus ei missään kohtaa puhu sanaakaan Tooraa vastaan. Hän ei muuta piirtoakaan Sanansa perustasta. Hän on itse elävä Toora, Jumalan pyhä sana.

Jos Jeesus olisi kumonnut tässä kohtaa Mooseksen lain, miksi Häntä vastaan ei löydetty mitään syytettä myöhemmin kun Hänet haluttiin saada kiinni sanoistaan? Hänestä ei koskaan löydetty rikkomusta Tooraa vastaan, vaikka miten yritettiin. Tuskin syyttäjät olisivat unohtaneet jos Hän olisi sanonut saastaisia eläimiä ruuaksi.

Jos Jeshua olisi poistanut puhdas-epäpuhdas eläin jaottelun, miksi Hänen läheinen opetuslapsensa Pietari oli niin tyhmä ettei tajunnut asiaa? Nimittäin vuosikymmen myöhemmin Pietari ihmetteli saamaansa näkyä, jossa oli puhtaita ja epäpuhtaita eläimiä ja ääni taivaasta käski syödä. Pietari näki näyn kolme kertaa, eikä ymmärtänyt lainkaan. Hän pohti näyn tarkoitusta.

Miksi ihmeessä Pietari ei ymmärtänyt näkyä, jos se kerran oli linjassa Jeesuksen opetuksen kanssa? Miksi näky oli hänelle niin outo, ja hän vastasi napakasti: "Ei Herrani, en syö, en ole ikinä syönyt mitään epäpuhdasta". Pietari ei hetkeäkään ajatellut että näky pitäisi ottaa kirjaimellisesti.

Kun sitten selvisi että näky tarkoitti epäpyhien pakanoiden hyväksymistä pyhään liittoon, menikö Pietari lopuksi ostamaan kinkkua? Hän ei ollut ikinä eläessään syönyt vastoin Tooran ohjeita, eikä näky liittynyt mitenkään ruokaan. Miksi ihmeessä siis seurakunta olisi tämän näyn jälkeen rynnännyt syömään epäpuhdasta?

Mutta ei kai sentään pakanakristittyjen tarvinnut noudattaa juutalaisten ruokasäädöksiä?

Kysymys on paljon laajempi. Tarvitseeko muista kansoista Israelin Messiaan puoleen kääntyvän yleensäkään välittää Jumalan ohjeista?

Israelin Jumalan laumaan on alusta alkaen liittynyt paljon vieraiden kansojen edustajia. Kun he pakenivat Egyptistä, lähti heidän mukanaan iso joukko egyptiläisiä ja sekakansaa. Jumalalla oli alusta asti selkeä ohje heitä koskien:

4.Ms.15:15,16 Seurakunnassa olkoon laki sama teillä kuin muukalaisellakin, joka asuu teidän luonanne. Tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Se, mikä koskee teitä, koskekoon myös muukalaista Herran edessä.
Sama laki ja sama oikeus olkoon sekä teillä että muukalaisella, joka asuu teidän luonanne."

Yksi suurimmista väärinkäsityksistä on että kiristittyjen seurakunta olisi uusi Israel, tai jokin erillinen lauma. Ei, vaan kun joku ottaa Israelin Messiaan Herrakseen, Hän liittyy Israelin kansaan. On vain yksi lauma. Jumala ei erottele ihmisiä, Hänelle muukalainen on yhtä rakas kuin maassa syntynyt, he yhdessä muodostavat Israelin. Kyse on vain siitä kuka rakastaa Häntä ja tekee Hänen tahtonsa.

Näin ollen ei ole "juutalaisten ruokasäännöksiä", eikä "juutalaisten juhlia", puhumattakaan juutalaisten sapatista. Kyse on Herran sanasta ja ohjeista. Oliko Nooa juutalainen? Kuitenkin hän erotti puhtaan ja saastaisen eläimen. Oliko Aabel juutalainen? Hän osasi uhrata lampaita. Ei Aabel tuonut vahingossa opossumia tai sikaa. Kyllä hän tiesi, sillä Jumala on antanut ohjeensa jo maailman alusta.

Entä seuraava Paavalin sanoma:

Room.14:1-3 Heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä.Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia. Joka syö (lihaa), älköön halveksiko sitä, joka ei syö; ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa.

Tämä kohta ei liity mitenkään puhtaisiin ja epäpuhtaisiin eläimiin. Konteksti on että lihakaupoissa myytiin siihen aikaan lampaan ja naudan lihaa, joka saattoi olla teurastettu pakanallisissa menoissa. Heikkouskoisia asia ahdisti. He ajattelivat lihan saastuneen epäjumalista, ja pitivät mieluummin kasvispäivän niinä viikonpäivinä kun tällaista lihaa oli myynnissä.

Samassa luvussa Paavali toteaa: 14:14 "Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään; vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää".

Tässäkin konteksti on edelleen epäjumalille uhratun lihan syönti, ei mikään muu. Vai kumoaako tämä kohta kaikki käskyt? Onko aviorikos pyhää jos sitä ei pidä epäpyhänä?

Entäs tämä:

1.Kor.10:25,26 Syökää kaikkea, mitä lihakaupassa myydään, kyselemättä mitään omantunnon tähden, sillä: "Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on."

Taaskin jae irrallaan voi herättää mielikuvia possua notkuvista lihakaupoista, mutta konteksti kertoo selvästi että kyse on taas epäjumalille uhratusta lihasta. Jatko kuuluu:

10:28 Mutta jos joku sanoo teille: "Tämä on epäjumalille uhrattua", niin jättäkää se syömättä hänen tähtensä, joka sen ilmaisi, ja omantunnon tähden.

Seuraava "kaiken puhtaaksi sanova paikka":

1.Tim.4:1-5 Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina monet luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty
ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan.
Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut (edellä mainittuun tarkoitukseen), on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan;
sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella.

Olin ihan varma ettei tätä jaetta voi kääntää joulukinkun vastaiseksi! Mutta mutta.. Alkukielessä tässä viitataan nimenomaan "ruokaan jonka Jumala tarkoitti nautittavaksi". Ei siis viitata kaikkeen mikä mönkii, vaan syötäväksi luotuun. Toorasta me tiedämme mitkä eläinlajit on luotu syötäväksi. Lisäksi viimeinen lause vielä varmentaa että Jumalan sana (ruokalaki Toorassa) pyhittää, eli asettaa erilleen, syötäväksi tarkoitetun. Siksi se on hyvää ravinnoksi, siunattua jo lähtökohtaisesti.

Niinpä kyseinen kohta tarkoittaa että kaikki puhtaat eläimet ovat puhtaita, (kuten Jeesuskin sanoi) eikä pidä kuunnella ulkokultaisten ihmissääntöjä jotka kieltävät normaalin elämän kuten avioliiton ja hyvän ruuan.

Hupsista. Meille ei jäänytkään enää mitään sanapaikkaa joka kumoaisi Tooran älykkään ja aikaansa edellä olleen ruokalain.


Kun sika sädekehän sai

https://www.youtube.com/watch?v=2Q_MCeWcROQ