Jos me uskovat olemme rehellisiä itsellemme meillä on Uudessa testamentissa vakava ongelma. Nimittäin oppi jota oletamme Paavalin julistavan on ristiriidassa Jeesuksen opetuksien kanssa. Tämä ristiriita on kyllä hyvin tiedossa ja sitä on selitelty mitä ihmeellisimmillä tavoilla.

Yksi selitys on että Jeesus opetti vielä vanhan liiton aikana ja siksi eri tavoin kuin apostolit. En voi uskoa tätä.

Jeesus tuli häpäisemään farieusten perinnäisäännöt, Hän järkytti uskonnollista elittiiä muutenkin, miksei Hän siis olisi opettanut saman tien "uutta liittoa"?

Toinen selitys on että Paavali oli väärä profeetta. Tämä on hyvin yleinen selitys messiaanisten juutalaisten keskuudessa! Eikä mikään ihme, heitä ei voi syyttää tästä johtopäätöksestä. Joko Jeesuksen tai Paavalin on nimittäin oltava valehtelija - jos uskotaan kristittyjen enemmistön oppia!

Vai olisiko kolmaskin selitys. Ehkä emme ymmärrä Paavalia.

Pietari toteaa (2.Piet.3:16) että Paavalin kirjoitukset ovat vaikeita ja moni epävakaa ja oppimaton, se on; Tooraa tuntematon, vääntelee niitä kieroon. Pietari oli kalastaja, Paavali taas opiskellut Tooraa kuuluisan rabbi Gamalielin jalkojen juuressa. Me olemme kuten Pieatari, oppimattomia. Jos Pietari sanoo Paavalin tekstejä vaikeaksi, onko mikään ihme että Toorassa täysin oppimaton länsimainen kristillisyys ei tajua niistä hölkkäsen pöläystä.

Kreikka jolla Paavalin kirjeet ovat säilyneet on katukreikkaa. Se on kömpelö kieli verrattuna hebreaan. Meidän on lähes mahdoton nähdä että Paavali lainaa JATKUVASTI Tooraa ja profeettoja. Koko hänen tekstinsä on Tooran ja profeettojen selitystä. Hän kirjoitti seurakunnille jotka olivat tottuneet kuulemaan Tooran selitystä Pyhässä Hengessä. Ei heillä ollut Uutta testamenttia.

Niin kauan kuin emme tiedä mitä Tooran tai profeettojen kohtaa Paavali missäkin lauseessa tulkitsee, meillä ei ole hänen sanojaan kontekstissa.

Toistan; niin kauan kuin emme näe mihin VT:n sanaan Paavali viittaa, me emme ymmärrä häntä. Toista tämä vielä pari kertaa.

Paavali viittaa myös kymmeniä kertoja Apokryfikirjoihin, joita moni meistä ei ole koskaan edes lukenut. Miten ihmeessä voisimme ymmärtää.

Sanomme Paavalin opettaneen että Toora on vanhentunut. Kyseessä on vakava syytös, sillä Jeesus selkeästi sanoi päinvastaista. Jossain mättää ja pahasti.

Voimme oppia jotain Stefanuksesta. Hänen sanottiin myös opettavan että Toora on tarpeeton.

Ap.6:11 Silloin he salaa hankkivat miehiä sanomaan: "Me olemme kuulleet hänen (Stefanuksen) puhuvan pilkkasanoja Moosesta ja Jumalaa vastaan."
6:12 Ja he yllyttivät kansan ja vanhimmat ja kirjanoppineet ja astuivat esiin, raastoivat hänet mukaansa ja veivät neuvoston eteen.
6:13 Ja he toivat esiin vääriä todistajia, jotka sanoivat: "Tämä mies ei lakkaa puhumasta tätä pyhää paikkaa vastaan ja lakia vastaan;
6:14 sillä me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, tuo Nasaretilainen, on hajottava maahan tämän paikan ja muuttava ne säädökset, jotka Mooses on meille antanut."

Stefanusta syytettiin aivan samasta asiasta mistä Paavalia syytetään tänään. Heidän sanotaan opettaneen että Jeesus muutti Tooran. Oikeudenmukainen rangaistus Tooran muuttamisesta, tai tämän opettamisesta on kivitys. Kivitettiinkö Stefanus syystä vai syyttä?

Edellisissä jakeissa sanotaan että Stefanusta vastaan tarvittiin vääriä todistajia. Miksi olisi tarvittu jos Stefanus olisi todella opettanut Tooraa vastaan? Syytökset olivat valetta. Ei Jeesus, ei Stefanus eikä Paavali opettanut Tooraa vastaan. Jokaisen kohdalla tarvitaan vääriä todistajia - tai inhimillinen erehdys.

Aion ottaa käsittelyyn Paavalin kirjoituksia, alkaen Galatalaiskirjeestä.

Jos Paavali opetti että Toora ei ole voimassa Jumalan tahtona, silloin hän on väärä profeetta. Jeesus sanoi että lain purkajaa kutsutaan vähäisimmäksi taivasten valtakunnassa. Lisäksi Jeesus profetoi sanovansa tuomiopäivänä tietylle ryhmälle: "menkää pois minun tyköäni, te joilla ei ole Tooraa, minä en ole koskaan tuntenut teitä."

Jeesuksen sanat todistavat että Hän on kirjoitusten ennustama Messias. Messias vahvistaa lain, ei revi sitä. Kuka tahansa repii lakia, on väärä profeetta. Kaikkia nykyisiäkin profeettoja ja opettajia voidaan arvioida tuolla 5.Ms.13:1-4 testillä. Se on profeettatesti, jolla erotetaan valheen puhuja Totuuden puhujasta. Toorasta luopuminen on epäjumalanpalvelusta, sen todistaa koko VT:n historia. Ei ole mahdollista palvella epäjumalia noudattaen Tooraa, ja päinvastoin, ei ole mahdollista palvella Herraa luopuen Toorasta. Toora on tehty miekaksi joka erottaa aidon ja epäaidon, lihan ja hengen.

Läpäiseekö Paavali profeettatestin puhtain paperein - se on melko tärkeä kysymys.


http://www.finnish.netzari.org/kirjakaarot.htm