Olen huvittuneena seurannut uskovien reaktioita tähän hebrew roots näkökulmaan. Yleinen reaktio on: "emme ole lain alla, emme pelastu lain töillä, tuo on siis lankeamista pois Kristuksen armosta." Jään joka kerta ihmettelemään miten pelastus liittyy koko asiaan. En ole vielä kuullut ainoataan hebrew roots opettajaa joka opettaisi pelastusta jotenkin muutoin kuin yksin Elohimin uhrikaritsan, Jeshuan veren kautta.

Kun tulee puhe juhlapyhistä tai sapatin vietosta, moni lainaa Galatalaiskirjettä, ikäänkuin se olisi jotenkin suunnattu Herran juhlia tai sapatteja vastaan.

Meillähän ei ole lupa irrottaa mitään Raamatun tekstiä kontekstistaan, ja käyttää niitä oman mielemme mukaan. Galatalaiskirjettä kuitenkin lainataan sangen rennosti, pönkittämään ajatusta liberaalista ja Tooran hylänneestä Paavalista. Tällöin ajaudutaan kestämättömään ristiriitaan Paavalin muiden tekstien kanssa. Puhumattakaan Jeesuksen puheista ja koko Raamatun kontekstista.

Mikä on Galatalaiskirjeen konteksti. Millaiseen väärään opetukseen se on vastareaktio?

Ensinnäkin on aloitettava laajasta kontekstista, eli tuon ajan polttavimmasta jännitteestä seurakunnan sisällä. Juutalaisia fariseuksia oli kääntynyt uskomaan Jeesukseen, ja monet heistä pitivät perinnäissääntöjä ehdottomana edellytyksenä pelastukselle.

Farisealaisen suunnan juutalaiset olivat imeneet perinnäissäännöt jo äidinmaidossa. Heille "laki" on yhtä kuin perinnäissäännöt. Farisealaisessa ajattelussa Tooraa ei ole ilman perinnäissääntöjä! He olivat ns ympärileikkauspuolue, erillinen ryhmä juutalaiskristittyjen sisällä. He halusivat että pakanakristityt ympärileikataan ja heidät käännetään juutalaisten ihmisoppeihin kaikkine perinnäissääntöineen.

Mistä tiedämme että tämä on Galatalaiskirjeen konteksti? Siitä että Paavali kertoo juuri tästä Galatalaiskirjeen toisen luvun alussa:

Gal.2:2 Mutta minä menin sinne (Jerusalemiin) ilmestyksen johdosta ja esitin heille sen evankeliumin, jota julistan pakanain keskuudessa; esitin sen yksityisesti arvokkaimmille heistä, etten ehkä juoksisi tai olisi juossut turhaan.
2:3 Mutta ei edes seuralaistani Tiitusta, joka oli kreikkalainen, pakotettu ympärileikkauttamaan itseänsä.
2:4 Noiden pariimme luikertaneiden valheveljien (ympärileikkauspuolue) tähden, jotka orjuuttaakseen meitä olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme (perinnäissääntöjen kahleista), mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa (joka tuli tyrmäämään ihmisopit, ei Tooraa)
2:5 me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. (Totuus = puhdas Jumalan sana ilman ihmisoppeja)

Nämä valheveljet ovat samoja jotka hämmensivät galatalaisia sanomalla että pelastuakseen heidän täytyy ympärileikkauttaa itsensä ja noudattaa kaikkea lakia - mikä heidän farisealaisessa mielessään tarkoitti tuhansia perinnäissääntöjä, ei suinkaan Tooraa. Ei voi kyllin korostaa sitä avainta että "laki" ei tuossa kulttuurissa tarkoita Tooraa, vaan koko uskonnollista systeemiä perinnäissääntöineen. Tämä fakta on pidettävä mielessä läpi Galatalaiskirjeen. Vasta silloin meillä on konteksti oikein.

Gal.1:13 Olettehan kuulleet minun entisestä vaelluksestani juutalaisuudessa, että minä ylenmäärin vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin
1:14 ja että edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet samanikäiset heimossani ja ylen innokkaasti kiivailin isieni perinnäissääntöjen puolesta.

Lisää kontekstia. Paavali mainitsee kiivailleensa ennen perinnäissääntöjen puolesta, kuten galatalaisia hämmentäneet valheveljet vieläkin tekevät. Toorasta ei tässä puhuta mitään.

Seuraavaksi Paavali kertoo erään tapauksen, edelleen samaan kontekstiin liittyen; perinnäissäännöt versus kristityn vapaus:

2:11 Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista.                                               2:12 Sillä ennenkuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä (ympärileikkauspuolueesta), oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa; mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja,
2:13 ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin.
2:14 Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Keefaalle kaikkien kuullen: "Jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja?"                               2:15 Me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakanasyntisiä;
2:16 mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.

Nonnih, sanoo nyt joku, siinähän se tuli! Suoraan vaeltaminen evankeliumin mukaan ja Tooran noudattaminen sulkevat pois toisensa!

Hold your horses - olikos tässä kyse Toorasta? Päin vastoin, tässähän juuri vahvistuu konteksti jonka jo tiedämme. Nimittäin "juutalaisten tapa", laki, joka kieltää juutalaista syömästä pakanan kanssa, ei löydy Toorasta. Kyseessä on perinnäissääntö!  Termi "juutalaisten tavat" vahvistetaan tässä tarkoittamaan perinnäissääntöä. Jae 16 laajentaa saman asian myös käsitteeseen "lain teot" - nekin tarkoittavat tässä perinnäissääntöjen noudattamista! Ei Pietari "langennut" Tooran noudattamiseen, vaan ihmisoppeihin. Kukaan ei voi "langeta pois Kristuksesta" noudattamalla Tooraa!

Voimme siis lukea jakeen 16 myös näin: "koska tiedämme ettei ihminen tule vanhurskaaksi perinnäissääntöjä noudattamalla, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen tullaksemme vanhuskaiksi uskosta Krsitukseen eikä perinnäissäännöistä, koska mikään liha ei tule vanhurskaaksi perinnäissääntöjä noudattamalla."

Missä nyt onkaan se syvä ristiriita Jeesuksen ja Paavalin opetuksien väliltä? Hehän näyttävätkin opettavan juuri samaa asiaa. Ihmisten perinnäisopit vastaan Jumalan sana. Paavali jatkaa:

2:17 Mutta jos meidät itsemmekin, pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa, on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se!
2:18 Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja. 

Mikä on hajoitettu maahan? Toorako? Ei Jeesuksen mukaan. Vaan juurihan Paavali kertoi esimerkin miten Pietari yritti rakentaa uudelleen hajoitetun järjestelmän. Ihmisoppeja ei nosteta uudelleen pystyyn, sillä joka lähtee sille tielle on kieltänyt Kristuksen.

2:19 Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu,
2:20 ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.
2:21 En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut.

Messias, Jumalan elävä Toora, hallitsee uskovan sisimmässä, siksi hän ei ole lain kirjaimen alla. Ulkoinen lain noudattaminen ei koskaan tuonut sydäntä oikeaan tilaan Jumalan edessä. Nyt, kun itse lain Herra asuu uskovassa, nyt Toora on ihmisen toinen luonto.

3:1 Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?
3:2 Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta?

Galatalaiset yrittivät mennä latvasta puuhun, laittaa kärryt hevosen eteen. He halusivat vanhuskautua ulkoisilla lain teoilla, ympärileikkauspuolueen pettäminä. Tiedämme että pari jaetta aiemmin "lain teot" tarkoittavat perinnäissääntöjä. Tässä on kuitenkin yhdentekevää tarkoittaako se Tooraa vain ihmisoppeja. Vanhurskaus tulee kuitenkin yksin uskosta uhrikaritsaan. Konteksti on tässä pelastus - ja pelastustienä ulkoinen Toora on voimaton, ihmisen heikkouden tähden. Pelastuneen sydämessä Toora sen sijaan ei ole lainkaan voimaton ja sen noudattamista kutsutaan hengen vaellukseksi.

3:13 Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme

Sanooko Paavali että laki, Toora on kirous? Kuten joku tämän lukee. Ei sano, kirous tuli päällemme Tooran rikkomisesta, siitä että poikkesimme pois Tooran suojasta. Jos kastumme lähdettyämme pois sateenvarjon alta, onko sateenvarjo kirous?

Galatalaiskirje on hyvin tarpeellinen tämän päivän seurakunnissa, mutta ei Tooran opetusta vastaan. Ei sapatin viettäjiä vastaan, ei Tooran ruokaohjeita vastaan, ei lehtimajajuhlan tai hanukan viettäjiä vastaan - vaan kuten se on alunperin kirjoitettukin: ihmisoppeja vastaan.

Jatkuu...