Mihin perustuu ihmisoppi jonka mukaan "pakanakristityllä" on eri säännöt kuin juutalaisella? Sitä kuulee perusteltavan tällä kohdalla:

Ap.15:5 Mutta fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon, ja sanoivat: "Heidät on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia."
6 Niin apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa.
7 Ja kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille: "Miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala jo kauan aikaa sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani saisivat kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon.
8 Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille Pyhän Hengen samoinkuin meillekin,
9 eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla.
10 Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa?

"Ies" tarkoittaa tulkintaa. Kun joku oli tietyn rabbin oppilas, hän kantoi kyseisen rabbin iestä, eli tulkitsi Tooraa samoin. Tässä apostolien kokouksessa todetaan että äärifarisealainen tulkinta Toorasta on kaikille liian raskas. Jeshua lupasi oman ikeensä (tulkintansa) olevan sopiva. Jeshua käytti paljon aikaa perinnäissääntöjen, eli farisealaisen tulkinnan kritisoimiseen. Tiukat ihmiskutoiset perinnäissäännöt olivat tehneet "lain" noudattamisesta hyvin työlästä. Laki johon Pietari viittaa oli nimenomaan tuo ies, perinnäissääntöjen viidakko. Jumalan Siinailla antamasta laista ja käskystä tässä ei puhuta.Niitä he eivät olisi nimittäneet raskaaksi ikeeksi.

Kun luemme kreikkalaiseen "alkutekstiin" pohjautuvaa käännöstämme tästä kohdasta, olemme sokkoja. Kreikka ei nimittäin ole alkuteksti lainkaan, vaan Apostolien teot on ensin kirjoitettu hebreaksi tai arameaksi. Sen todistavat sanaleikit ja kieliasut, jotka eivät olisi mahdollisia muuten kuin alkuperäisesti seemiläisessä tekstissä.

Mitä siis sanoo ALKUPERÄINEN teksti tästä Apostolien tekojen kohdasta.

Kun siis fariseukset sanovat: "heidät on ympärileikattava ja heidän on noudatettava Mooseksen lakia", he EIVÄT TARKOITA MOOSEKSEN LAKIA. Alkukielestä käy ilmi että fariseukset halusivat meidän noudattavan PERINNÄISSÄÄNTÖJÄ. Perinnäissäännöt ovat niin kaukana Toorasta kuin taivas on maasta! Perinnäissäännöt ovat ihmisoppeja, Toora taas Jumalan pyhä sana. Ne ovat vastakohdat!

Siis, kun Pietari vastasi puhuen ikeestä jota kukaan ei ollut jaksanut kantaa, hän EI puhunut Toorasta. Hän puhui PERINNÄISSÄÄNNÖISTÄ.

Ap.15:19-21 Sentähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen,
vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta.
Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista asti joka kaupungissa julistajansa; luetaanhan häntä synagoogissa jokaisena sapattina."

Viimeisessä lauseessa on koko luvun ensimmäinen maininta Toorasta! Väittely ei siis liittynyt mitenkään Tooraan! Toistan, APOSTOLIEN VÄITTELY EI KOSKENUT TOORAA.

Kun oli ensin todettu että pakanoita ei tule rasittaa perinnäissäännöillä, heille jää vain keveä ja ihana Toora. Sitä ei kukaan UT:n aikana edes kyseenalaistanut!

Pakanat pääsevät uskon tiellä alkuun karttamalla epäjumalien saastuttamaa, haureutta ja verta, loppu hoituu itsestään. Toorahan on tunnettu joka kaupungissa, he oppivat sen kyllä. Se on helppo elämän perusopas verrattuna tuhansiin raskaisiin perinnäissääntöihin, joista ensin oli puhe. Kiitos Pietari ja Jaakob!

Kun sanotaan että pakanoiden pitää karttaa epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja verta, tarkoittaako se, että heidän ei todellakaan tarvitse noudattaa mitään muuta? Hekö saavat varastaa, valehdella, rikkoa sapatin, murhata jne.? Näinhän me itseasiassa opetamme jos sanomme että pakanoille määrättiin vain nuo pari juttua.

Entä missä sitten sanotaan että pakanoille kuuluu vain Tooran kymmenen käskyä, tai vain moraalisäännökset? Haluaisin nähdä sen kohdan jossa vaikkapa Paavali erittelee, että pakana saa rikkoa sapatin tai ruokalain, mutta varastaa pakana ei missään tapauksessa saa.

Itse asiassa juutalaisuudessa pyhinpinä pidetään (ja pidettiin) käskyjä jotka liittyvät jokapäiväiseen elämään. Syöminen tai juhlien vietto on aivan käskyjen ydintä. Arki näyttää missä ihmisen sydän on.

On ihmisoppi, perinnäissääntö sanoa että pakanoilla on eri Toora kuin juutalaisilla. Anteeksi vain, mutta niin se on. Paavali sanoi: monessa kohtaa me kaikki erehdymme. Miksei siis koko Konstantinuksen aloittama uskontomme ole voinut "hieman" horjahtaa. Calvin ja Luther aloittivat puhdistusta, mutta ei vielä olla alkupeäisessä.

Suurin ongelma on että niputamme Tooran ja perinnäissäännöt, vaikka ne ovat vastakohdat. Käännöksemme ei anna vaihtoehtoa, eikä juutalaisia asiantuntijoita ole kirkon historiassa kuultu.

Tooran noudattaminen ei tarkoita että kivitystuomio pitäisi ottaa käyttöön. Jeesus vahvisti käskyn jättämällä avionrikkoja naisen tuomitsematta.

Jeesus osoitti lain hengen, kun fariseukset tunsivat lain kirjaimen.

Kuka on lain alla? Se joka ei halua totella Jumalaa. Mutta uudistettu liitto on juurikin uusi sydän, joka rakastaa Jumalaa ja HALUAA tehdä oikein. Sellainen ihminen ei voi koskaan olla lain alla, ei vaikka tekisi paljonkin virheitä.

Ja armo on yksinkertaisesti Jumalan VOIMA elää Hengen mukaan, vaikka toki lihan mielikin mukana roikkuu. Se pelastuu joka hyödyntää ARMON ja valitsee Hengen tien.

Me pelastumme uskosta, emme perinnäissääntöjä (juutalaisten tai kristittyjen) noudattamalla. Mitä on usko hebrealaisen ajattelun mukaan? Kreikkalaisen ajattelun mukaan usko on totenapitämistä, kuten mekin ymmärrämme uskon totenapitämisenä. Paavali ei kuitenkaan ollut kreikkalainen. Kun Paavali sanoi että pelastumme uskosta, hän tarkoitti uskoa hebrealaisesta näkökulmasta. Juutalaiselle usko ei ole totenapitämistä vaan se tarkoittaa "kuulla ja totella". Shema Israel! Kuule ja tee.

Eivät sanan kuulijat ole vanhuskaita vaan sanan tekijät. Jeesus sanoi: jos joku kuulee minun sanani, eikä tee niiden mukaan, hän on kuin se mies joka rakensi talonsa hiekalle. Mutta joka kuulee ja tekee, sillä on perustus.

Paavali vastusti ankarasti perinnäissääntöjä, sillä hän oli ollut niiden orja ennen kohtaamistaan Herran kanssa. Paavali puhuu paljon perinnäissäännöistä, ja me luulemme monessa kohtaa että hän puhuu Toorasta. "käskyjen laki säädöksineen" "meidän vastustajamme" "orjuuden ies". Nuo ilmaisut eivät puhu Toorasta!

1.Joh.5:2,3 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä.
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

Matt.11:28-30 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.

Maailma ei koskaan voi tarjota sellaista lepoa kuin on Yeshuan kuuleminen ja totteleminen.UT ja sian syönti?