Apostolien teoissa pohditaan kysymystä pitäisikö pakanakansoista Jeshuan puoleen kääntyvän noudattaa myös lakia. Tätä kohtaa luettaessa länsimainen ajattelu on täysin hukassa. On muistettava että juutalaisessa kulttuurissa laki saattoi tarkoittaa joko kirjoitettua Mooseksen lakia, tai suullista ihmiskutoista sääntökokoelmaa, jonka orjuuden Jeshua (ja Paavali) tuomitsi. Käännöksemme ei kerro kummasta laista on kysymys.

Seuraavia jakeita on virheellisesti käytetty perusteena sille että Mooseksen laki ei kuuluisi kristitylle.

Ap.15:5 Mutta fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon, ja sanoivat: "Heidät (pakanakristityt) on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia."

Pietari vastasi fariseuksille:

15:10 Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa?
15:11 Mutta me uskomme Herran Jeshuan armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin."

Fariseukset ja Pietari eivät kumpikaan tässä keskustele lainkaan kirjoitetusta Mooseksen laista, kuten voisi kuvitella. Hebrean kielestä käy ilmi että tässä puhutaan vanhinten perinnäissäännöistä, suullisesta toorasta. Jakeessa 5 puhujina ovat fariseukset ja heille lakia ei ollut ilman  tuhansia ihmisten tekemiä sääntöjä. Juuri ihmiskäskyt ovat ies jota kukaan ei jaksa kantaa. Jumalan pyhää lakia Pietari ei olisi ikinä nimittänyt raskaaksi ikeeksi!

Jeshuan veli Jaakob jatkaa Pietarin kanssa samoilla linjoilla:

15:19 Sentähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen,
15:20 vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta. (Kirjoitetun tooran ydinkohdat!)                                                               15:21 Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista asti joka kaupungissa julistajansa; luetaanhan häntä synagoogissa jokaisena sapattina.

Viimeisessä lauseessa käytetään hebrean sanaa kara, joka tarkoittaa nimenomaan kirjoitettua Mooseksen lakia, kirjoituksia, joita luettiin synagogissa. Sen pakanakristityt siis jo ennestään tunsivat kaikkialla ja riittää että he noudattavat sitä. Kielen ja kulttuurin tuntijat näkevät tässä keskustelussa selvän jaon: ei laiteta pakanoille ikeeksi Talmudia, rittäköön heille Toora! Tätä raamatunpaikkaa ei voi käyttää liberaaliteologian perusteena! Tässä ei kumota Mooseksen lakia pakanoilta, vaan vahvistetaan että Toora riittää heille, vanhinten perinnäissääntöjä heidän taakakseen sensijaan ei pidä laittaa.


5.Ms.4:2 Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan.

Länsimainen nimikristillisyys on ottanut laista pois lähes kaiken.

"Lakihenkinen" ei ole se joka opettaa Mooseksen lakia, vaan lakihenkinen tarkoittaa sitä joka opettaa ihmiskäskyjä, ja niiden vuoksi laiminlyö Mooseksen lain. Näinhän fariseukset tekivät.
Jeshuan mukaan lain opettajaa kutsutaan "suureksi", ei suinkaan "lakihenkiseksi".