Sak.8:23 Näin sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä tarttuu kymmenen miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen: 'Me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne.'"

Sanaa ei voida ymmärtää irrallaan kulttuurista ja alkukielestä. Irrallisuutta on nyt 2000 vuotta yritetty, kristinuskon piirissä, mutta hedelmä on sekavaa. Kristinusko puhdistuu ja herää kuolleista vain paluulla juurilleen.

Nehemia Gordon kasvoi ortodoksijuutalaisessa perheessä Yhdysvalloissa. Hänen suvussaan kaikki miehet olivat olleet rabbeja monen sukupolven ajan. Nehemia kasvatettiin noudattamaan tarkoin fariseusten perinnäissääntöjä ja lakeja. He noudattavat paitsi Mooseksen lakia (Tooraa), myös paljon ankarampaa suullista tooraa, eli Talmudia. Tähän suulliseen perimätietoon on kautta aikojen lisäilty mitä uskomattomampia lakeja ja sääntöjä. Nykyään se on kirjallisessa muodossa. Talmud määrää jokaisen hereilläolo sekunnin toimet, jopa kenkien oikeaoppinen laitto jalkaan on määritelty Talmudissa.

Nehemia Gordon opiskeli ahkerasti Tooraa ja Talmudia, mutta hän alkoi kyseenalaistaa monia asioita Talmudista. Hänelle sanottiin ettei vanhinten perinnäissääntöjä saa kyseenalaistaa, edes Jumalalla ei ole oikeutta kyseenalaistaa rabbien säätämiä lakeja. Tässä vaiheessa Nehemia ymmärsi että jotakin on pahasti pielessä tässä uskonnollisessa järjestelmässä. Toorahan sanoo ettei Jumalan käskyihin saa lisätä mitään, eikä niistä saa ottaa pois mitään. Kuitenkin rabbit ovat juurikin lisänneet tuhansia uusia käskyjä, ja muutelleet Jumalan alkuperäistä lakia.

Nehemia etsi vilpittömästi totuutta ja ajautui karaiitiksi. Karaiitit pitäytyvät kirjoitettuun Tooraan, jonka Mooses kirjoitti Jumalan ohjeiden mukaan. He eivät tunnusta lainkaan ihmisten tekemiä lisäyksiä, eli Talmudia.

Nehemia opiskeli muinaisten kielten tuntijaksi ja on tehnyt töitä mm Kuolleenmeren kirjakääröjen kanssa. Hän tutustui vanhaan hebreankieliseen Matteuksen evankeliumiin, ja tuli siihen tulokseen että Jeshua on selvästi karaiiittijuutalainen kuten hänkin. Jeshua ei hyväksynyt lankaan vanhinten perinnäissääntöjä, eikä noudattanut fariseusten ihmiskutoisia lakeja. Sensijaan Hän noudatti kirjoitettua Mooseksen lakia ja yritti palauttaa ihmisiä puhtaaseen, alkuperäiseen lain tulkintaan.

Nehemian mukaan länsimaiset kristityt eivät voi ymmärtää Jeesuksen opetusta elleivät ymmärrä juutalaista kulttuuria ja uskonnollista ristiriitaa fariseusten ja karaiittien välillä. Nehemia törmää itse tänä päivänä aivan samoihin ristiriitoihin, jotka vallitsivat Jeshuan aikana. Muinaishebrean tuntijana hän osaa selittää kohtia Uudesta testamentista, jotka on kreikaksi käännetty virheellisesti ja antavat siksi ristiriitaisen kuvan Jeshuan kannanotoista tooraan ja perinnäissääntöihin. Evankeliumit kirjoitettiin alunperin hebreaksi, tekstissä on selviä viitteitä tästä, mm. sanaleikkejä jotka toimivat vain hebreaksi. Niitä ei löytyisi jos teksti olisi käännetty kreikasta tai arameasta hebreaksi.

Seuraava UT:n kohta on käännetty väärin kreikan kielelle (ja kreikasta virhe on periytynyt kaikkien muiden kielten käännöksiin).

Matt.23:2 (Jeshua sanoo): "Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset.
23:3 Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee.
23:4 He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellakaan liikuttaa.

Näissä jakeissa on ristiriita. Moni ei tule ajatelleeksi, mutta jakeessa 3 on outo juttu. Jeshua käskee tehdä ja pitää fariseusten käskyt! Monissa muissa kohdissa Hän kuitenkin kieltäytyy itse noudattamasta vanhinten perinnäissääntöjä, mm. rituaalisia käsienpesuja. Ongelma ratkeaa kun katsotaan aramean tai hebreankielistä versiota samasta kohdasta. Niissä nimittäin jae kuuluu:

Kaikki mitä HÄN (Mooses!) teille sanoo, se tehkää ja pitäkää, mutta HEIDÄN (fariseusten) tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee.

Tämä yhden sanan muutos muuttaa koko kohdan merkityksen. Nyt jae sopii tekstiyhteyteen eikä ole ristiriidassa minkään muun Jeshuan puheen kanssa. Kaikkialla Mestari johdonmukaisesti kieltää vanhinten perinnäissäännöt, MUTTA kehoittaa pitämään Mooseksen lain. Jeshua ei tullut lakia kumoamaan, päinvastoin. Pieninkään piirto laista ei katoa ennen kuin taivas ja maa katoavat, Hän sanoi. Joka purkaa yhdenkään näistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa, pitää vähäisimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman. Jeshua ei antanut lupaa opettaa väärää armoa tyyliin: "tehkää niin kuin huvittaa, tehän olette armon alla".

Liberaaliteologien Jeesus ei ole juutalaisten Messias. Tooran mukaan henkilö joka tekee ihmeitä, mutta eksyttää ihmiset pois Toorasta, on väärä profeetta. Onko ihme että länsimaiset kristityt ovat heidän silmissään vääriä profeettoja, jos he kuulevat liberaalien oppeja Jeesuksesta joka kumosi lain! Sellainen Jeesus ei ole heidän Messiaansa. Eikä sellainen Jeesus pelasta myöskään yhtään länsimaista kristittyä. Toora on Jumalan sanan perusta.

Tässä asiassa uskovia sekoittaa eniten se että he eivät näe eroa Tooran ja Talmudin välillä. Kun Uusi testamentti puhuu laista, käännöksemme ei kerro meille kummasta on kysymys. Sekametelisoppa on valmis. Luulemme että UT nimittää Tooraa kiroukseksi joka oli meidän vihollisemme, näin ei todellakaan ole. Toora ei ole Raamatun mukaan kenellekään taakka, raskas ies tai kirous, Talmud sen sijaan voi olla. Tarvitsemme juutalaisuuden tuntevia opettajia palauttamaan alkuperäinen sanoma, oikea käännös ja tekstiyhteys. Uskovien on palattava juurille jos haluavat ymmärtää sanaa oikein. Jumalan tunteminen lähtee Tooran opiskelusta.


http://www.youtube.com/watch?v=tddCNY6U77Y